Často kladené otázky sú uvedené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii Poskytovanie dotácií > Dotácie - všeobecné informácie > Často kladené otázky.pdf
Aktualizované dňa: 31.10.2021 Kategórie: Všeobecné informácie