Často kladené otázky sú uvedené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii Poskytovanie dotácií > Dotácie - všeobecné informácie > Často kladené otázky.pdf
Aktualizované dňa: 29.03.2023 Kategórie: Všeobecné informácie