Zobrazená 12 položka z 2 položiek (Počet stránok: 1)
Názov výzvy Paragraf Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania vyúčtovania
(§ 9b) - 2021 - Detské ihriská - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 9b 13.07.2021 00:00 - 16.08.2021 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 9) - 2021 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby § 9 01.01.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022