Zobrazená 110 položka z 10 položiek (Počet stránok: 1)
Názov výzvy Paragraf Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania vyúčtovania
(§ 9) - 2023 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby § 9 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2023 - 31.12.2023 31.01.2024
(§ 6a) - 2024 - ŤZP - Dotácia na podporu rekondičných aktivít § 6 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 6b) - 2024 - SENIORI - Dotácia na podporu rekondičných aktivít § 6 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 8) - 2024 - Dotácia na podporu edičnej činnosti § 8 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 7) - 2024 - Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti § 7 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 9a) - 2024 - Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí § 9a 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 9b) - 2024 - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 9b 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 9c) - 2024 - Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti § 9c 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 3 SS) - 2024 - Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb § 3 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025
(§ 3 SPODaSK) - 2024 - Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately § 3 01.11.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2024 - 31.12.2024 31.01.2025