Zobrazená 11 položka z 1 položiek (Počet stránok: 1)
Názov výzvy Paragraf Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania vyúčtovania
(§ 9) - 2022 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby § 9 01.11.2021 00:00 - 31.10.2022 23:59 01.01.2022 - 31.12.2022 31.01.2023