Zobrazená 17 položka z 7 položiek (Počet stránok: 1)
Názov výzvy Paragraf Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania vyúčtovania
(§ 9) Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby (2020) § 9 01.01.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2020 - 31.12.2020 31.01.2021
(§ 6b) SENIORI - Dotácia na podporu rekondičných aktivít (2021) § 6 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 8) Dotácia na podporu edičnej činnosti (2021) § 8 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 9a) Dotácia na podporu rodovej rovnosti (2021) § 9a 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 3) Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (2021) § 3 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 6a) ŤZP - Dotácia na podporu rekondičných aktivít (2021) § 6 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
(§ 7) Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti (2021) § 7 01.11.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022