Zobrazená 11 položka z 1 položiek (Počet stránok: 1)
Názov výzvy Paragraf Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania vyúčtovania
(§ 9) - 2023 - Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 - právnické osoby § 9 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59 01.01.2023 - 31.12.2023 31.01.2024